Karlsson Bild & Original websidor för kunderWebproduktion

Behöver du en hemsida på webben där informationen går fram, där ditt budskap inte försvinner i effekter? Kontakta Karlsson Bild & Original för förslag!

Här är exempel på kund­sidor. En del är gjorda helt från början in­klusive löpande upp­dateringar, andra bara mallade och kunden har fyllt på eller upp­daterat material själv.

Även GIF-animering för Team Hästkraft, se längst ner till höger.
 

Exempel på kundsidor

www.aperto.se
Sommer Aperto Scandinavia – automatik för portar, grindar, dörrar mm (Kungsbacka).
Hemsida, delvis foto, text. Uppdateras löpande.

www.optimia.se
OptiMia – träning och coachning av hästar och ryttare, bland annat töm­körning (Göteborg/Bohuslän).
Hemsidesmall, delvis foto. Foto och film till tömkörningskursen som OptiMia har på www.teamhästkraft.se

www.bohuslansspelmansforbund.se
Bohusläns Spelmansförbund, förening för spelmän i Bohuslän med omnejd.
Hemsida maj 2016, foto, text. Uppdateras löpande.

www.uddevallafolk.se
Uddevalla Folkmusikfestival – i augusti varje år.
Hemsida maj 2017, delvis foto, text. Uppdateras årligen inför festivalen.

www.stallhogen.se
Stall Högen – inackorderings­stall i Göteborg.
Hemsida uppdaterad februari 2017, foto, text.

www.hagensridcenter.se
Hagens Ridcenter – Johanna Nygren. Kurser och lektioner Working Equitation/dressyr med iberiska hästar (Kungälv).
Hemsida uppdaterad i augusti 2018, delvis text, delvis foto.

www.ghrk.se
Göteborgs Handikappridklubb.
Februari 2019. Foto.

www.kristinaengberg.se
Kristina Engberg, coach, föreläsare och ridinstruktör (Göteborg).
Hemsida april 2016, foto, text.

www.stallstark.se
Stall Stark, utbildning av hästar och ryttare (Väderstad).
Hemsida februari 2016, delvis foto, delvis text.

www.ninafoxstark.se
Nina Fox Stark – ledar­utvecklare och certifierad coach, utbildare mental träning (Väderstad).
Hemsida september 2015, delvis text.

www.teamhastkraft.se
Team Hästkraft – tips, webkurser mm inom häst­sport med in­riktning hållbar träning.
Arbete bakom kulisserna med att ad­ministrera kurser mm, omslags­bild. Film och foto till vissa kurser. Även annonsering, se GIF-animering längst till höger.

www.ordagrant.net
Ordagrant – Anna Carlsson Käck, frilansande journalist (Orust).
Hemsidelayout/uppstart under 2015.

www.ponnyfokus.se
Ponnyfokus – Caroline Stenlund utbildar barn och vuxna, ponnyer och hästar (Kungälv).
Hemsida, delvis text.

www.tjuvkil­mellan­gard.se
Tjuvkil Mellangård – aktiv lösdrift, träningar och evenemang (Kungälv).
Hemsida, foto, text.

www.equitrain.se
Equitrain – unghäst­utbild­ning, träning av hästar och ekipage, bland annat töm­körning (Skåne).
Hemsida, delvis text.

www.teckentrup.se
Teckentrup Scandinavia AB, svenskt bolag i Teckentrupkoncernen.
Underhåll hemsida.

 

250x120widebannerTeamHKokt-dec

 

Teamhastkraftanimeringfeb2015