Karlsson Bild & Original foton

Karlsson Bild & Original drivs av mig Lotta Karlsson, fotograf och grafiker. Jag har erfaren­het från flera olika delar av den grafiska branschen. Det började bland annat med digi­tala blind­tidningar och text­inskrivning. Senare blev det original­arbete, redi­gering, bild­behandling och foto, och vidare till redigering av personaltidningar. Jag har också arbetat på repro och tryckeri.

Den huvud­sakliga verk­sam­heten nu är inom foto, web- och tryck­saks­produktion. Och ja, det blir en del häst inblandat, en gång hästmänniska – alltid hästmänniska… och på något sätt hittar vi varandra i olika sammanhang!