LottaK signaturFoto

Karlsson Bild & Original / LottaK, fotograf som ofta landar i att blanda in hästar och häst­människor, men även foto­graferar människor och djur i andra samman­hang till t.ex. porträtt eller repor­tage.

Bilder på anställda, produkter och verk­samhet till
• presentation
• hemsida
• broschyr
• årsredovisning

Bilder på barn och vuxna, djur mm till
• porträtt
• reportage

Reportage­foton finns t.ex. i artiklar på Equestrianwords.se
Direktlänkar kan du hitta under reportage här eller i menyn längst upp.

Foton på hemsida (se även under Web):
Tjuvkil Mellangård foton
Hästföretagarna i Göteborgsregionen foto
Foto aktivitetshuset på Göteborg Horse Park

Foton i trycksak (även layout):
Konvalescentbroschyr

 

LottaK på Facebook
https://www.facebook.com/pages/LottaK/304788122924333

Foto Lotta K / Karlsson Bild & Original